RAINTRONIC (SADA PRO HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU)

Kód produktu: SW00030
Cena bez DPH: 12 395,87 Kč
Cena s DPH: 14 999,00 Kč
Dostupnost: 3 dny
  • Výrobce: DWT GROUP
  • Kat. číslo výrobce: 8592896004351
Prospekt:  (537 kB)
Návod k obsluze RENA:  (149 kB)
Výrobce: DWT GROUP
Katalog. číslo: SW00030
EAN: 8592896004351
Hmotnost položky: 15 kg
Výtlak max ÷ min (m)  : 44,5 ÷ 3,5
Průtok min ÷ max (m3/hod)  : 0,6 ÷ 5,4
Otáčky (1/min): 2800
Jmenovité napětí (V)  : 230V
Jmenovitý výkon (kW)  : 1,1
Ucpávka  : Mechanická dvojitá
Jmenovitý proud 230V/400V (A)  : 4,8/---
Délka kabelu (m)  : 15
Maximální vnější průměr (mm)  : 150
Dimenze výtlačného hrdla  : 1"
Automatická tepelná ochrana  : Ano
IP  : 68
Ochrana proti chodu nasucho  : Ano
Maximální ponor (m)  : 15
Zabudovaný vypínač  : Automatická vodárna
Regulace otáček  : Ne
Zpětná klapka  : Ano, zabudovaná
Maximální teplota čerpaného média (°C)  : 35
Maximální teplota okolí (°C)  : 35
 

POPIS:

Sada pro hospodaření s dešťovou vodou nové
generace.
 

VLASTNOSTI

Zcela nové řešení využívání dešťové vody se systémem rezervního dopouštění nádrže z veřejného vodovou v období sucha, kdy není dostatek dešťové vody. Jednoduché a velmi spolehlivé řešení s minimem nároků na prostor v místě  instalace řídící a monitorovací jednotky.

ZÁKLADNÍ VÝHODY SYSTÉMU RAINTRONIC

Oproti běžným systémům RWS je hlavní výhodou kombinace zcela tichého ponorného automatického čerpadla v nádrži na dešťovou vodu a řídícího systému pro dopouštění nádrže při nedostatku dešťové vody.
Možnost odběru vody kdekoliv na trase od dešťové jímky k domu.
Potrubí je zde jen výtlačné a oproti běžným systémům RWS s povrchovým čerpadlem odpadá sací potrubí. U výtlačného potrubí není nutné dodržovat spád, potrubí může být i menší dimenze, odpadá limit vzdálenosti jímky a domu.
Díky možnosti podstatně rychlejšího dopouštění z městského vodovodu je systém vhodný i pro automatické závlahy. U stávajícího systému RWS je vždy provoz na městskou vodu výrazně limitován rychlostí nátoku.
U systému RainTronic je rychlost dopouštění při vstupním tlaku 4 bary kolem 50 litrů za minutu.
Je tak možné vždy plně využívat výkonu čerpadla bez ohledu na to, zda systém čerpá vodu dešťovou nebo
vodu pitnou. Při dopouštění jímky z veřejného vodovodu lze velmi přesně nastavit úroveň spodní a horní hladiny a tím si
určit, kolik pitné vody bude uživatel potřebovat pro vytvoření rezervy v období sucha. Tím lze maximálně
šetřit pitnou vodou. Elektroventil, který je ovládán řídící jednotkou pracuje spolehlivě při tlaku až do 12 bar. Odpadá tedy nutnost instalace redukčního ventilu.

CELÝ SYSTÉM RAINTRONIC JE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM PRVKY, KTERÉ ZAJISTÍ:

1) Uzavření ventilu při výpadku napětí
2) Uzavření ventilu v případě náhlé netěsnosti v potrubí nebo poškození nádrže na dešťovou vodu.
3) Čerpadlo pracující v jímce je proti případnému chodu nasucho jištěno dvoustupňově (pomocí řídící jednotky a při selhání pomocí vlastní integrované ochrany)

SNÍMAČ HLADINY

Snímač hladiny umožňuje velmi přesné nastavení úrovně pro spuštění dopouštění (zároveň aktivaci bezpečnostních časů doběhu čerpadla a doběhu elektroventilu) a úrovně pro ukončení dopouštění (deaktivace času doběhu čerpadla)
Je tedy možné velmi přesně vyladit úrovně hladin s ohledem na tvar a objem nádrže s dešťovou vodou, rychlost dopouštění a také s ohledem na reálné využití, které se může značně lišit dle odběru vody (větší rezerva např. pro zavlažování, menší jen pro užitkovou vodu v domě)

PLOVÁKOVÁ SACÍ SOUPRAVA

Čerpadlo v jímce saje vždy cca 10cm pod úrovní hladiny, nikoliv od dna. Tím je výrazně omezena možnost nasávání nečistot a usazenin ze dna nádrže. Sací plováková souprava je navíc opatřena jemným nerezovým sítkem.

POPIS SYSTÉMU, PŘÍKLAD TYPICKÉHO ZAPOJENÍ

Popis systému, příklad typického zapojení

PARAMETRY SYSTÉMU DOPOUŠTĚNÍ

Technické údaje
Signální část
š x v x h: 100 x 188 x 65 mm
Hmotnost: 0,5 kg
Napájecí napětí
AC 230 V 50 Hz
Příkon: Max. 5 VA
Síťová pojistka: M 32 mA

Zásuvka s ochranným kontaktem:
AC 230 V, max. 10 A, cos ϕ 3 0,9
Jištění: T 10 A
Rozsah provozních teplot
Prostředí: 0 °C až +40 °C
Třída ochrany: II (DIN 57 700)
Stupeň krytí: IP 20 (EN 60529)
Odrušení: podle normy EN 50081-1
Odolnost proti rušení: podle normy
EN 50082-1

Sonda hladinoměru
Základmí délka sondy 15m
Napájecí napětí: AC 6 V
Proud sondy: 1,2 mA
Rozměry: (L x ø): 87 x 30 mm
Upevnění: šroubením G1
Hmotnost: 0,2 kg
Funkční princip
Měření vodivosti
Médium: Pitná a dešťová voda

Elektromagnetický ventil
Prostorové požadavky
š x v x h: 95 x 80 x 100 mm
Hmotnost:0,5 kg
Napájecí napětí
AC 230 V 50 Hz
Příkon: Max. 5,5 VA
Připojovací vedení: 3 m
Montážní poloha: Libovolná
Médium: Pitná a dešťová voda
Jmenovitý tlak: 12 bar
Průtok při vstupním tlaku 4 bar
a volném odtoku: Cca 50 l/min